MENU
Stowarzyszenie Fenix
Ośrodek Fenix
Prośba o pomoc
Grundtvig2

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Wychowawcze

FENIX

ul. Biedronkowa 17 m.39

91 - 358 Łódź

tel. 659-17-47, 214-13-60

Regon: 471567940

NIP: 729-22-53-0589

konto: 36 1020 3408 0000 4202 0120 6218
PKO BP VII O/ Łódź

 

 

 

Informacja o Stowarzyszeniu "Fenix"

Jesteśmy organizacją non-profit istniejącą od 28 lutego 1997 r. Nasze działania koncentrujemy wokół pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania, przyjmującym psychoaktywne substancje uzależniające, z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym z domów dziecka. Misją naszej organizacji jest pomoc dziecku w znalezieniu oparcia i możliwości rozwoju w rodzinie.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Zuzanna Jeziorska

Teresa Ziemba

Marzena Milczarek

Halina Kołodziejczak

Halina Sobotka

 - prezes

 - wiceprezes

 - sekretarz

 - skarbnik

 - członek zarządu

 

Realizowane programy:

1. "Razem w przyszłość" - realizowany ze środków Programu Małych Grantów Ambasady USA,
Program skierowany jest do wychowanków domów dziecka w Polsce. W ramach programu realizowane są następujące działania:
  - przeprowadzenie warsztatów 3-dniowych dla liderów domów dziecka (trzykrotnie),
  - reaktywowanie działalności samorządów na terenie domów dziecka,
  - utworzenie samo podtrzymujących się grup zainteresowań,
  - zorganizowanie Forum Młodzieżowego (100 uczestników), mającego na celu promocję projektu pomiędzy lokalnymi organizacjami, jak również pomiędzy społecznością , władzami, politykami; utworzenie forum doświadczeń grup działającychw podobnych inicjatywach, stworzenie sieci współpracy organizacji,
 - utworzenie Centrum Edukacji w Zakopanem - "Dom Edukacyjny" - baza na przyszłość, miejsce zarządzania projektem, tworzenie gazetki, współpraca liderów.
2. Terapeutyczno - Edukacyjny Ośrodek "Fenix" - w trakcie realizacji.
3. "Więź przyjaźni" - program mający na celu skuteczniejszą pomoc w eliminowaniu niezdrowej izolacji dzieci i młodzieży z domów dziecka i dzieci ze środowisk zagrożonych. Program realizowany jest w ramach Grupy Razem. 
4. Obozy wakacyjne profilaktyczno-wychowawcze, wyjazdy zimowe, świąteczne oraz warsztaty weekendowe,
- w sierpniu 2002 r. zorganizowana była m. in. wymiana młodzieży w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież", w której uczestniczyli młodzi ludzie z Włoch, Niemiec, Słowacji i Polski. Obóz odbył się w Darłowie.
5. Warsztaty grupy rozwoju osobistego skierowane do dzieci i młodzież z grup
o ryzykownych zachowaniach oraz z rodzin dysfunkcyjnych
- celem warsztatów jest zapobieganie i zwalczanie uzależnień, w szczególności 
poprzez kształtowania właściwych postaw społecznych, promowanie zdrowia i 
tworzenie zdrowego środowiska.
6. Prowadzenie mieszkań chronionych w Zakopanem dla młodzieży usamodzielniającej się z Domu Dziecka w Zakopanem.

 

Rekomendacje:

1. Patronat honorowy Pani Minister Sprawiedliwości Hanny Suchockiej,
2. Poparcie Wojewody Łódzkiego - Pana Michała Kasińskiego,
3. Dyrektora Instytutu Europejskiego w Łodzi - Pana Kazimierza Sobotki
4. Dyrektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego - ks. Tadeusza Jareckiego
5. Przewodniczącego Rady Fundacji Banku Żywności - Pana Marka Edelmana i Pani Ireny Jaros